Bağım­lılık Önleme Merkezi olarak Lörrach Şehri’nde ve tüm Almanya genelinde kötü alışk­an­lı­klara karşı tedbir alınması konusuyla uğraşıyoruz. Çalış­ma­larımızın amacı çocukları, gençleri, konuyla ilgili kişileri ve eğitmenleri ihtiyaca uygun, etkili ve sürekli vazgeçirme önlemleri hakkında bilgi­len­dirmek. Böylece bağım­lılık ortaya çıkmadan önce etki ederek çocuklar ile gençleri bağım­lılık yaratan maddeler ve alışk­anlık haline gelen davranış biçim­lerine karşı mücadele yeteneğini öğrenme konusunda deste­kliyoruz.

Çalış­ma­larımızın Ağırlık Merkezi:

  • Alkol
  • Tütün, E-Sigara, Nargile gibi Ürünler
  • Marihuana
  • Yeni Medya Araçları
  • Şans Oyunları

 

Danışma hizmet­le­ri­mizin hepsi ücret­sizdir. Ayrıca tüm çalış­an­larımız resmi gizlilik sorum­luluğu içerisinde bulun­mak­tadır. Villa Schöpf­lin’e gelen herkes polis, okul, işyeri ve aile üyeleri dahil olmak üzere hiçbir üçüncü sahsa bildi­ril­meye­ceğinden emin olarak rahatça kendi sorunları hakkında konuşa­bilir.

Anlaşma konusunda dil problemi yaşanması halinde Lörrach Belediye­si’nin sağladığı tercü­m­anlar sayesinde iletişim kurabil­mek­teyiz.

 

İletişim:

Villa Schöpflin gGmbH - Zentrum für Sucht­prä­vention

Franz-Ehret-Straße 7

79541 Lörrach

Tel.: 07621-914909-0

Fax: 07621-914909-9

info@villa-schoepflin.de

 

İletişim Formu

 

Açılış – Kapanış Saatleri:

Pazar­te­si’den Perşem­be’ye kadar: 9:00 – 12:30 Uhr ve 13:30 – 17:00 arası

Cuma: 9:00 – 12:30 Uhr ve 13:30 – 16:00 arası