Bağım­lılığı Önleme Merkezi olarak kendimizi Eyalet İlçesi Lörrach ve tüm Almanya'da bağım­lılığı önlemeye adamış bulunuyoruz. Çalış­ma­larımızın amacı; çocuklar, gençler, yakınları ve bilgi ileten kişi ve kuruluşlar için ihtiyaca uygun, etkili ve kalıcı önleme tedbir­lerini hayata geçir­mektir. Böylece bir bağım­lılığın oluşmasını zamanında önlüyor ve çocuk ve gençleri bağım­lılık yapan maddeleri ve bağım­lılık karak­terli davranış şekil­lerini öğren­meleri için deste­kliyoruz.

Ana konularımız şunlardır:

  • Alkol
  • Tütün ve elektronik soluma ürünleri
  • Esrar
  • Yeni kitle iletişim araçları
  • Kumar

Tüm danış­m­anlık hizmet­le­rimiz ücret­sizdir. Ayrıca tüm çalış­an­larımız yasalar uyarınca sır saklama yüküm­lülüğüne tabidir. Schöpflin Villasına gelen herkes, üçüncü şahıslara aktarıl­madan sorunları hakkında konuşa­bilir! Bunlara polis, okul, işyeri veya diğer aile üyeleri de dahildir!

Ayrıca Lörrach Şehrinde, iletişim zorlu­kları olduğu zaman bizi deste­kleyen çok sayıda tercü­manımız da vardır.

 

İletişim:

Villa Schöpflin gGmbH - Bağım­lılığı Önleme Merkezi

Franz-Ehret-Straße 7

79541 Lörrach

Tel.: 07621-914909-0

Faks: 07621-914909-9

info@villa-schoepflin.de

 

İletişim formu

 

Mesai saatleri:

Pazartesi - Perşembe: Saat 8:30 – 12:30 / Saat 13:30 – 17:00

Cuma: Saat 8:30 – 12:30 / Saat 13:30 – 16:00